Είστε εδώ

Μακρής Σπύρος, «Η ηλιακή μεταφυσική του Οδυσσέα Ελύτη: από τους Προσανατολισμούς στο Άξιον Εστί», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 503-505 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1997), σ. 27-62