Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Ανδρέα Γανιάρη, Δώδεκα βιβλία δεμένα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 503-505 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1997), σ. 85-87