Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Θανάση Παπαθανασόπουλου, Ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 43, τχ. 503-505 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1997), σ. 83-85