Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο 41ος χρόνος και οι προηγηθέντες», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 489-490 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1995), σ. 225-226