Είστε εδώ

Σκαρτσής Σωκράτης Λ., «Γυμνός άνεμος», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 483-485 (Μάιος-Ιούλιος 1995), σ. 116-117