Είστε εδώ

Θρύλος Άλκης, «Το θέατρο. Ματιές στη θεατρική περίοδο που πέρασε», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 53-54 (Ιούλιος-Αύγουστος 1959), σ. 281-283