Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Δημήτρη Σταμέλου, Λαογραφική Πινακοθήκη», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 75-76