Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Thomas Mann, Γράμματα (1901-1955), μετάφραση Νανά Ησαΐα (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 26-30