Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο τόμος για τα σαραντάχρονα της Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 1