Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η καθυστέρηση του τεύχους», Νέα Πορεία, τόμ. 41, τχ. 479-482 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1995), σ. 1