Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Το πρωινό και ο κόσμος (απόσπασμα από το μυθιστόρημα Η πόλις μάς περιμένει)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 467-470 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1994), σ. 36-42