Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Η μεγάλη σύρτις», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 467-470 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1994), σ. 34