Είστε εδώ

Ζαδές Δημοσθένης, «Σαράντου Παυλέα, Τ' όνομά μας ήταν ενοχή», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 242-245