Είστε εδώ

Πορφυρίου Μένης, «Φούλα Λαμπελέ, Ο φίλος μου ο Γιόζεφ, νουβέλα», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 238-240