Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αξίες λοιπόν», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 194