Είστε εδώ

Νιάρχος Θανάσης Θ., «Η πειθώ της στιγμής», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 458-460 (Απρίλιος-Ιούνιος 1993), σ. 68-69