Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Κώστα Βάρναλη, Φιλολογικά Απομνημονεύματα (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 455-457 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1993), σ. 12-15