Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ιωάννη Ν. Κυριαζή, Μαύρο σαν τη ψυχή του χιονιού, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 50-51