Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Β. Κωνσταντίνου, Ο νόμος του αδιαχώρητου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 45-46