Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Ο Νάνος και το Μωβ κορίτσι», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 39