Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Αυτός η Ναυσικά και το Ερπετό», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 38-39