Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Δρόμοι», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 30-31