Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Φιμωμένη στ' όνομά σου ενοχή», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 30