Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Γιώργου Σεφέρη, Μέρες ΣΤ' (20 Απρίλη 1951-4 Αυγούστου 1956) (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 16-17