Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Παντελή Πρεβελάκη, Η Αντίστροφη Μέτρηση (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 11-13