Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Pierre Mille, Le Roman Français (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 443-446 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1992), σ. 5-9