Είστε εδώ

Πλατής Ελευθέριος Ν., «Τάσος Αθανασιάδης, Αγία Νεότητα, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 438-440 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1991), σ. 141-143