Είστε εδώ

Φλαμουρτζόγλου Θωμάς, «Επιστολές Ι, ΙΙ», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 438-440 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1991), σ. 131-135