Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Δημ. Γρ. Τσάκωνα, Η σχολή Θεσσαλονίκης (πεζογραφία, ποίηση, δοκίμια)», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 434-437 (Απρίλιος-Ιούλιος 1991), σ. 98-99