Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Οι κανένας», Νέα Πορεία, τόμ. 37, τχ. 431-433 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1991), σ. 3