Είστε εδώ

Μπασδέκης Γιώργος, «Φωτογράφος φωνογράφος», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 429-430 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1990), σ. 175-176