Είστε εδώ

Μπασδέκης Γιώργος, «Έμπειρος ουρανός», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 429-430 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1990), σ. 174-175