Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Νίκου Χουλιαρά, Ο Λούσιας (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 429-430 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1990), σ. 161-162