Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Γιώργου Σεφέρη, Χειρόγραφο Σεπ. '41 (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 429-430 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1990), σ. 160