Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «H. Taine, Philosophie de l' art (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 429-430 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1990), σ. 152-157