Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Περιεχόμενα ΛΕ' τόμου (1989)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 416-418 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1989), σ. 194-196