Είστε εδώ

Μανουσάκης Γιώργης, «1946», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 401-404 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1988), σ. 122