Είστε εδώ

Kaschnitz Marie Luise, «Τόποι (Σημειώσεις)», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 401-404 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1988), σ. 101-122