Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Arnaldo Pizzorusso, La poetica del romanzo in Francia (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 395-397 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1988), σ. 7-10