Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Παπανικολάου, Κώστα Θ. , Ηλιολόγιο», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 386-388 (Απρίλιος-Ιούνιος 1987), σ. 89-90