Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Ξεινός, Γιώργος, Επιστρέφοντας αλλιώς, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 386-388 (Απρίλιος-Ιούνιος 1987), σ. 88-89