Είστε εδώ

Βάζρα Πέρσα, «Αγάπη/ χρόνος αγέρωχος», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 383-385 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1987), σ. 35-36