Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Κωστή Παλαμά, Αλληλογραφία 3 (1929-1941) (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 383-385 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1987), σ. 19-22