Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Μένη Κουμανταρέα, Το Κουρείο (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 383-385 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1987), σ. 15-16