Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Ν.Γ. Πολίτου, Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 383-385 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1987), σ. 11-14