Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Στράτη Μυριβήλη, Το τραγούδι της γης (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 33, τχ. 383-385 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1987), σ. 3-4