Είστε εδώ

Γιούρης Ηλίας, «Δύο εκδοχές θανάτου», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 362-365 (Απρίλιος-Ιούνιος 1985), σ. 93