Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Françoise Sagan, Un certain sourire (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 362-365 (Απρίλιος-Ιούνιος 1985), σ. 55-56