Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Raymond Radiguet, Le Diable au corps (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 362-365 (Απρίλιος-Ιούνιος 1985), σ. 51-52