Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Εξαγνισμός ή η υπέρτατη ευτυχία», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 359-361 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1985), σ. 42-43